Pripravujeme pre Vás nové stánky, navštívte nás prosím neskôr.

Poskytujeme všeobecnú a špecializovanú starostlivosť všetkým domácim miláčikom.
Čaká na Vás ústretový a skúsený personál, najnovšie vybavenie, špičkové veterinárne služby.
Vysoká úroveň starostlivosti je zaručená dlhoročným vzdelávaním a profesionálnymi skúsenosťami získanými vo Veľkej Británii.
 
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE A SLUŽBY
• RTG, EKG, sono, tlakomer, krvný analyzátor Reflotron, glukomer, otoskop, oftalmoskop, mikroskop, laryngoskop, zubná vŕtačka, ultrazvuk a iné
• operujeme v inhalačnej anastézií - používame v súčasnosti veľmi bezpečné inhalačné anestetikum Izoflurán. Aplikuje sa cez dýchací katéter do dýchacích ciest. Menej zaťažuje pľúca, obličky a pečeň, umožňuje veľmi presné dávkovanie. Následne sa pacient prebudí rýchlejšie a kľudnejšie. Pre svoju bezpečnosť a kvalitu je Izoflurán špeciálne prínosný pre choré, staré alebo inak oslabené zvieratká alebo exotické druhy.
• možnosť dennej hospitalizácie
• tetovanie plemenných psov, čipovanie a vydávanie Pet Pasov
• po dohode návštevy doma

......všetko bez stresu pre Vás a Vaše zvieratko

Ošetrujúci veterinárni lekári: MVDr. Martin Mitra
  MVDr. Monika Mitrová
  MVDr. Zuzana Kováčiková
   
Externí veterinárni lekári: MVDr. Marcel Kovalik, PhD. Dermatológ
  MVDr. Miroslava Kovaliková, PhD. Medicína exotov a malých zvierat